# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
 


Markkinoinnin sanasto taustoittaa ja selventää markkinointi- ja media-alaan liittyvää terminologiaa. Sanastossa on jo n. 2800 termiä. Sanasto on sähköisenä tietokantana, ja linkit johdattavat kyseistä aihepiiriä käsitteleviin laajoihinkin aineistoihin. Kirjautuneet palvelun käyttäjät voivat ehdottaa uusia termejä ja kommentoida termien selityksiä.

Mainostajien Liiton jäsenyritykset voivat käyttää ilman eri maksua samoja verkkotunnuksiaan kaikkiin liiton verkkopalveluihin. Mikäli yritys tai yhteisö ei vielä ole Mainostajien Liiton jäsen, jäsenyydestä ja jäseneduista on tietoja kotisivuillamme.Tuotteen elinkaari

Tuotteen elinkaari käsitetään ainakin kahdella - samanaikaisesti etenevällä - tavalla

1) markkinoinnin näkökulmasta, jolloin tuotteen elinkaaressa on useita vaiheita. Esittelyvaihe eli lanseeraus (uutuustuote), kasvuvaihe, yleistymisvaihe, kyllästymisvaihe ja laskuvaihe (tuote poistuu tai poistetaan markkinoilta). Tuotteen elinkaareen vaikutetaan markkinoinnin eri keinoilla ja elinkaaren pituus voi olla hyvin erilainen. ks. myös Rogers

2) Tuotteen elinkaari kestävän kehityksen näkökulmasta käsittää tuotteen koko tuotanto- ja käyttöprosessin eli tuotteen kaari alkaen raaka-aineesta ja päätyen käytön kautta lopulta jätteenä käsittelemiseen.Ei viestejä tässä aiheessa.